เปลี่ยนการแสดงผล
ข้อมูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
ข้อมูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ

Weather radar

ภาพเรดาร์ (CAPPI) ล่าสุดของฝนหลวง

ประจำวันที่ 19 เมษายน 2567

สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
19 เม.ย. 67
22:24 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
-
-
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
19 เม.ย. 67
22:18 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
19 เม.ย. 67
22:18 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี
19 เม.ย. 67
22:24 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.ร้องกวาง จ.แพร่
19 เม.ย. 67
22:24 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
19 เม.ย. 67
22:18 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
19 เม.ย. 67
22:18 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.ปะทิว จ.ชุมพร
19 เม.ย. 67
22:18 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.สิงหนคร จ.สงขลา
19 เม.ย. 67
22:30 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
19 เม.ย. 67
22:18 น.