เปลี่ยนการแสดงผล
ความห่วงใย
4 กรกฎาคม 2563 14 ครั้ง

#ความห่วงใย

เพราะความแห้งแล้ง

เพราะความขาดแคลน

เพราะความทุกข์ร้อน

เพราะความยากจน

เพราะความศรัทธา

เพราะความเป็นพสกนิกร

 ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน

 ทรงสนพระทัย

 ทรงห่วงใย

 ทรงพระเมตตา

 ทรงพระมหากรุณา

 ทรงพระวิริยะอุตสาหะ

ด้วยเหตุผลมากมายที่พ่อหลวงของแผ่นดิน ทรงได้รับทราบเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากจ.นครพนมไปจ.กาฬสินธุ์ ทรงสังเกตเห็นฝุ่นละอองฟุ้งกระจายคละคลุ้ง ไปตามท้องถนน มองไปตามพื้นนา เห็นแต่ความแห้งแล้ง จนต้นข้าวยืนต้นตาย พื้นนากว้างใหญ่กลายเป็นสีน้ำตาลดุจดั่งทะเลทราย

 สี่แยกหนองแวง ทางแยกกุฉินารายน์กับสหัสขันธ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 พี่น้องชาวอีสานต่างตื่นเต้นดีใจมาเฝ้ารอรับเสด็จด้วยความศรัทธาเพื่อชื่นชมพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่และพระราชินี ทรงประหลาดใจ ที่ราษฎรรายงานว่าเดือดร้อนจากน้ำท่วม แท้จริงแล้วในพื้นที่นั้นมีทั้งท่วมและแล้ง ที่เป็นสาเหตุที่พี่น้องอีสานเกิดความทุกข์ร้อนและความยากจน

ในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินทรงสังเกตเห็นเมฆค่อนข้างมาก ทรงสนพระทัยว่าถ้าทำเมฆเหล่านั้นให้ตกมาเป็นฝนได้คงช่วยเหลือความเดือดร้อนให้ราษฎรเหล่านั้นได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญสำหรับพระองค์

ด้วยทรงสนพระทัย ทรงห่วงใย ทรงพระเมตตา และทรงพระมหากรุณา ต่อพสกนิกร พระองค์จึงทรงศึกษา ค้นคว้าทดลอง การปฏิบัติการฝนหลวงจากการเลียนแบบธรรมชาติเป็นระยะเวลา 14 ปี ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระอัจฉริยภาพจึงก่อเกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมาจวบจนบัดนี้

ขอขอบคุณ นางสาวจุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดภาพวาด ปี 2560 ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อผลงาน : ก่อเกิด

#เป้าหมายนั้นสำคัญแต่การบรรลุเป้าหมายนั้นสำคัญกว่า

#SaveThailand

#SaveRainmakingTeam

#Saveบุคลากรทางการแพทย์

#แล้งนี้ต้องรอด

เขียนโดย "ฟ้าโปรย"

 

 

 

ภาพและวีดีโอ