เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก
4 กรกฎาคม 2563 18 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง .ระยอง

#ผลการปฏิบัติการฝนหลวงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

บินปฏิบัติการ 4 ภารกิจ 2 เที่ยวบิน 

ผลการปฏิบัติการ:มีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่การเกษตร

 .จันทบุรี(สอยดาว โป่งน้ำร้อน.สระแก้ว(วังสมบูรณ์ เมืองสระแก้ว วัฒนานคร อรัญประเทศ คลองหาด)

 

 

 

 

 

 

ภาพและวีดีโอ