เปลี่ยนการแสดงผล
ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ในช่วงระหว่างวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2563
15 กรกฎาคม 2563 21 ครั้ง

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ในช่วงระหว่างวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2563 
- มีการขึ้นปฏิบัติ จำนวน 7 วัน
- ขึ้นบินปฏิบัติงาน จำนวน 230 เที่ยวบิน
- รายงานฝนตกรวม 42 จังหวัด
โดยรายละเอียด ดังนี้

ภาคเหนือ (ตอนบน)
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.เชียงราย จ.ลำปาง. จ.พะเยา  จ.เชียงใหม่  
ภาคเหนือ (ตอนบน)
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดตาก
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.เชียงราย   จ.ลำปาง  จ.พะเยา  จ.เชียงใหม่  

ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.พิษณุโลก  จ.เพชรบูรณ์  จ.พิจิตร  จ.กำแพงเพชร  จ.น่าน   
_____________________________________________________
ภาคกลาง
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.สุพรรณบุรี  จ.อุทัยธานี จ.กาญจนบุรี 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.ชัยนาท  จ.อุทัยธานี  จ.สระบุรี  จ.นครสวรรค์  จ.ลพบุรี  จ.นครราชสีมา  จ.เพชรบูรณ์  จ.สิงห์บุรี 
จ.พระนครศรีอยุธยา  จ.ชัยภูมิ 
_____________________________________________________
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น
> จ.เลย.  จ.ชัยภูมิ  จ.ขอนแก่น  จ.หนองบัวลำภู  จ.เพชรบูรณ์  จ.อุดรธานี 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.สกลนคร  จ.อุดรธานี  จ.นครพนม  จ.กาฬสินธุ์                                                                       
_____________________________________________________
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดสุรินทร์
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.อุบลราชธานี  จ.อำนาจเจริญ  จ.ศรีสะเกษ  จ.บุรีรัมย์  จ.สุรินทร์  จ.ยโสธร  จ.มหาสารคาม  

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.นครราชสีมา  จ.บุรีรัมย์ จ.ชัยภูมิ  จ.เพชรบูรณ์ 
_____________________________________________________
ภาคตะวันออก
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดระยอง
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.สระแก้ว  จ.จันทบุรี  
จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี
_____________________________________________________
ภาคใต้
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.กระบี่                            

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดสงขลา
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.ยะลา

ภาพและวีดีโอ