เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ได้บินสำรวจโดยเฮลิคอปเตอร์บริเวณพื้นที่เกษตร และอ่างเก็บน้ำจังหวัดภูเก็ต
15 กรกฎาคม 2563 26 ครั้ง

ภาพและวีดีโอ