เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
16 กรกฎาคม 2563 23 ครั้ง

ภาพและวีดีโอ