เปลี่ยนการแสดงผล
แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
16 กรกฎาคม 2563 29 ครั้ง

ภาพและวีดีโอ