เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
23 กรกฎาคม 2563 55 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีปั้นเมล็ดพันธุ์พืชในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหรือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดตาก โดยมีนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในพิธีและร่วมกิจกรรม ณ อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชจากกรมป่าไม้ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ มะค่าโมง จำนวน 20 กิโลกรัม และประดู่ จำนวน 2 กิโลกรัม และจะนำไปโปรยหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์การกำหนดพื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

 

ภาพและวีดีโอ