เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
1 สิงหาคม 2563 18 ครั้ง

 

ภาพและวีดีโอ