เปลี่ยนการแสดงผล
แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563
1 สิงหาคม 2563 36 ครั้ง

 

ภาพและวีดีโอ