เปลี่ยนการแสดงผล
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพื้นที่การเกษตร พื้นที่เป้าหมายหลัก : จ.หนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น
1 สิงหาคม 2563 23 ครั้ง

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพื้นที่การเกษตร
- พื้นที่เป้าหมายหลัก : จ.หนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น 
และพื้นที่รับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
- พื้นที่เป้าหมายรอง : จ.อุดรธานี 
และพื้นที่รับน้ำเขื่อนห้วยหลวง
ผลการปฏิบัติการฝนหลวง มีฝนตกเล็กน้อย - ปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร 
- จ.หนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง โนนสัง) 
- จ.ขอนแก่น ( อุบลรัตน์ น้ำพอง) 
- จ.อุดรธานี (หนองวัวซอ หนองแสง โนนสะอาด) 
และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนห้วยหลวง

 

ภาพและวีดีโอ