เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง) ขนาด ๑ เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กุมภาพันธ์ 2564 473 ครั้ง