เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
8 ตุลาคม 2564 33 ครั้ง

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม รับฟังปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกร และหาแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือ ฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีมวลน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำชีมารวมกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะนำข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

ภาพและวีดีโอ