เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมลงพื้นที่กับคณะ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจราชการ จ.อำนาจเจริญ
9 ตุลาคม 2564 39 ครั้ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมลงพื้นที่กับคณะ ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจราชการ จ.อำนาจเจริญ  โดยเดินทางไปยังเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำนาจเจริญ ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตของสินค้าเกษตรอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ และมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ จ.อำนาจเจริญ 

จากนั้น จึงเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ จ.อำนาจเจริญ และแผนโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปที่กลุ่มแปลงใหญ่แพะ หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตของสินค้าปศุสัตว์ จ.อำนาจเจริญ

ภาพและวีดีโอ