เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2564 42 ครั้ง

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาพและวีดีโอ