เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง พร้อมด้วยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย 19 ตุลาคม
20 ตุลาคม 2564 66 ครั้ง

วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง พร้อมด้วยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย 19 ตุลาคม 

โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงอำนวยการสาธิตการทำฝนหลวงให้แก่ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ชม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2515 ณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประกอบด้วย 
* โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ (ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ) 
* โครงการวิจัยเครื่องบินเป้าอากาศไร้นักบินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น (UAV) (ร่วมกับศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์การบินและอวกาศ กองทัพอากาศ)
* โครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆ (Ground-based Generator) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เขตเงาฝนภาคเหนือ (ร่วมกับศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์การบินและอวกาศ กองทัพอากาศ)

จากนั้น องคมนตรีได้รับฟังบรรยายการเตรียมความพร้อมของศูนย์บัญชาการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 50,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียน จำนวน 20,000 ตัว และปลาสวาย จำนวน 30,000 ตัว และลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยเพชรบุรี บริเวณสะพานดำ อ.เมือง เพชรบุรี พร้อมติดตามความพร้อมของเครื่องผลักดันน้ำลงทะเล สะพานวัดเขาคะเครา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี อีกด้วย

ภาพและวีดีโอ