เปลี่ยนการแสดงผล
แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2564
24 ตุลาคม 2564 32 ครั้ง

แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2564
- ขึ้นปฏิบัติการ 1 หน่วย

#เชียงใหม่
พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  และอ่างเก็บน้ำใน จ.ลำพูน

ภาพและวีดีโอ