เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2564
24 ตุลาคม 2564 29 ครั้ง

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2564 
- ขึ้นปฏิบัติการ 1 หน่วย

#เชียงใหม่
มีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) และลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่(พร้าว)

ภาพและวีดีโอ