เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564
12 พฤศจิกายน 2564 31 ครั้ง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมในพิธี

ภาพและวีดีโอ