เปลี่ยนการแสดงผล
#ส่งสุขทั่วไทยไปกับฝนหลวง (ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง)
30 ธันวาคม 2564 28 ครั้ง

เหนื่อยนักแวะพักก่อน ~
#ส่งสุขทั่วไทยไปกับฝนหลวง 
ส่งความสุขปีใหม่ให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565

สำหรับท่านที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือบางท่านที่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีจุดบริการประชาชน ฟรี ! น้ำดื่ม กาแฟ ห้องน้ำ จัดบริการประชาชน  ทั้งหมด 7 จุด ด้วยกัน ได้แก่
- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่
- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก
- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น
- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.บุรีรัมย์
- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จ.นครสวรรค์
- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก จ.ระยอง
- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จ.สุราษฏร์ธานี

ปีใหม่นี้ เที่ยวอย่างมีความสุขสวัสดี ขับขี่ปลอดภัยทุกท่าน
ด้วยความห่วงใยจาก
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาพและวีดีโอ