เปลี่ยนการแสดงผล
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยนายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
31 ธันวาคม 2564 44 ครั้ง

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้ทุกท่านมีความสุข สมปรารถนาในทุกๆเรื่อง
รักษาสุขภาพ และเดินทางอย่างปลอดภัย

นายสำเริง  แสงภู่วงค์
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 

 
ภาพและวีดีโอ