เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ สำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
24 พฤษภาคม 2565 16 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ