เปลี่ยนการแสดงผล
นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พล.อ.รัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น หัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5
9 มิถุนายน 2565 41 ครั้ง
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.45 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พล.อ.รัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น หัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5
โดยร่วมกันพิจารณาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการใช้สารฝนหลวง เทคนิค วิธีการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และพิจารณาถึงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
ภาพและวีดีโอ