เปลี่ยนการแสดงผล
นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 120 ปี
13 มิถุนายน 2565 40 ครั้ง
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 120 ปี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานชลประทานทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ On ground รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ณ อาคาร 99 ปี ม.ล ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ภาพและวีดีโอ