เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง สำรวจพื้นที่การเกษตรจังหวัดสระบุรี
23 มิถุนายน 2565 10 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ