เปลี่ยนการแสดงผล
ฝนหลวงฯ สั่งศูนย์ปฏิบัติการฯ ภาคเหนือตอนล่าง บินสำรวจพื้นที่การเกษตร จ.อุตรดิตถ์ เตรียมวางแผนทาฝนช่วยเหลือและเติมน้ำเขื่อนที่มีน้ำน้อยกว่าเกณฑ์
23 มิถุนายน 2565 122 ครั้ง
ฝนหลวงฯ สั่งศูนย์ปฏิบัติการฯ ภาคเหนือตอนล่าง บินสำรวจพื้นที่การเกษตร จ.อุตรดิตถ์ เตรียมวางแผนทาฝนช่วยเหลือและเติมน้ำเขื่อนที่มีน้ำน้อยกว่าเกณฑ์
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (22 มิ.ย.65) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง ปฏิบัติภารกิจขึ้นบินสารวจพื้นที่การเกษตรบริเวณ อ.เมือง อ.ลับแล อ.ตรอน อ.พิชัย อ.ทองแสนขัน อ.น้าปาด อ.ฟากท่า อ่างเก็บน้ำคลองตรอน และเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 ลำ เพื่อสำรวจสถานการณ์น้ำและความต้องการน้ำในพื้นที่การเกษตรของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งขณะนี้พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ได้มีการปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด จากการสำรวจพบว่าพื้นที่การเกษตรของ อ.ตรอน และ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำน้อยไม่เพียงพอสำหรับการเกษตร รวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองตรอนและเขื่อนสิริกิติ์ ที่ยังคงมีปริมาณน้ำเก็บกักต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาสรุปและวางแผนเพื่อบินปฏิบัติการทาฝนช่วยเหลือต่อไปเมื่อสภาพอากาศเหมาะสมและเข้าเงื่อนไขเกณฑ์การปฏิบัติการฝนหลวง
นายสำเริง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้ จากข้อมูลพื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565) จากทั่วทุกภูมิภาค พบว่าเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา โดยมีจำนวนรวม 266 แห่ง ครอบคลุม 45 จังหวัด 198 อำเภอพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 48 แห่ง ภาคกลาง จำนวน 31 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 148 แห่ง ภาคตะวันออก จำนวน 38 แห่ง และภาคใต้ จำนวน 1 แห่ง และจากผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จานวน 9 หน่วยปฏิบัติการ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ขาดแคลนน้ำในจังหวัดลำปาง เชียงราย เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรและประชาชน สามารถขอรับบริการ ฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ที่ช่องทาง เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account TikTok : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100
ภาพและวีดีโอ