เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์โครงการพระราชดำริฝนหลวง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิถุนายน 2565 23 ครั้ง