เปลี่ยนการแสดงผล
นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีปั้นเมล็ดพันธุ์พืชในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืช สร้างผืนป่า เสริมความชื้น เพิ่มโอกาสการทำฝน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
23 กรกฎาคม 2565 38 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จ.นครสวรรค์ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 31 จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีปั้นเมล็ดพันธุ์พืชในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืช สร้างผืนป่า เสริมความชื้น เพิ่มโอกาสการทำฝน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี พล.ต. อดุลย์ ชมเย็น ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วย พ.อ. พรชัย นพรัตน์ รอง ผบ.มทบ.31 นายอนุพงษ์ สมบูรณ์นาวากุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 อาสาสมัครฝนหลวง และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องอเนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โดยโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืช สร้างผืนป่า เสริมความชื้น เพิ่มโอกาสการทำฝน มีการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานโดยความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 7 ภูมิภาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ มะค่าโมง ประดู่ กระบก แดง สนสามใบ มะขามป้อม มะค่าแต้ สาธร กระพี้เขาควาย และมะยมหิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้การสนับสนุนข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายโปรยเมล็ดพันธุ์พืชบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศ
สำหรับในพื้นที่ภาคกลาง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการโดย
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์ โปรยเมล็ดพันธุ์มะค่าโมง บริเวณอุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ในการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ จะเป็นการดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำที่ประสบปัญหาภัยแล้งในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน เกษตรกร ตลอดจนพื้นที่ผืนป่าให้มากที่สุด
ภาพและวีดีโอ