เปลี่ยนการแสดงผล
นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฝนหลวงระดับภูมิภาค ในการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 สิงหาคม 2565 48 ครั้ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฝนหลวงระดับภูมิภาค ในการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกำหนดแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครฝนหลวง ณ ห้องประชุม War room กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ภาพและวีดีโอ