เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5 สิงหาคม 2565 14 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ