เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก บินสำรวจพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำ จังหวัดปราจีนบุรี
5 สิงหาคม 2565 12 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ