เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง​ รายงานการโปรยเมล็ดพันธุ์​ ประจำวันที่​ 12​ สิงหาคม​ 2565
13 สิงหาคม 2565 19 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ