เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น (ใช้กับเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ยี่ห้อ Radiometrics จำนวน 5 รายการ)
8 กันยายน 2565 60 ครั้ง