เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์การติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลและเตรียมการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ผ่านสื่อสัญจร
12 กันยายน 2565 42 ครั้ง