เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง บินสำรวจพื้นที่การเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
24 กันยายน 2565 18 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ