เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ สำรวจพื้นที่การเกษตร จังหวัดเพชรบุรี
25 กันยายน 2565 21 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ