เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการฝนหลวงเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2565 67 ครั้ง