เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) จำนวน 2 เครื่อง
29 กันยายน 2565 55 ครั้ง