เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผ่นเหล็กมุงหลังคา พร้อมติดตั้ง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
30 กันยายน 2565 73 ครั้ง