เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในส่วนราชการ กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
7 ตุลาคม 2565 128 ครั้ง