เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ร่วมงาน ม.อ.วิชาการสืบต่อปณิธานสานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์
18 พฤศจิกายน 2565 14 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ