เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ร่วมงาน "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน"
21 พฤศจิกายน 2565 15 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ