เปลี่ยนการแสดงผล
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วม "งานวันดินโลก ประจำปี 2565"
20 ธันวาคม 2565 83 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ