เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องช่วยเดินอากาศ EGPWS Computer ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
21 ธันวาคม 2565 120 ครั้ง