เปลี่ยนการแสดงผล
คณะผู้บริหาร และข้าราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566
1 มกราคม 2566 130 ครั้ง
วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
ภาพและวีดีโอ