เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมนุษย์ปัจจัยและการบริหารทรัพยากรบุคลากรด้านการบิน (Human Factors in Aviation and Crew Resource Management)
18 มกราคม 2566 166 ครั้ง
วันนี้ (17 มกราคม 2566) เวลา 09.30 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมนุษย์ปัจจัยและการบริหารทรัพยากรบุคลากรด้านการบิน (Human Factors in Aviation and Crew Resource Management) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2566 ณ ห้อง 801 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักบินมีความเข้าใจด้านมนุษย์ปัจจัยเพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานด้านการบิน สามารถค้นหาความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ปัจจัยและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมถึงยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของการปฏิบัติงานด้านการบินอีกด้วย
ภาพและวีดีโอ