เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี
11 กันยายน 2566 19 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ