เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ทำหน้าที่บด-ผสมโปรยสารฝนหลวง) สำหรับปฏิบัติงานตามศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน ๗ รายการ
28 กันยายน 2566 79 ครั้ง