เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า จำนวน 1 งาน
7 กุมภาพันธ์ 2567 39 ครั้ง