เปลี่ยนการแสดงผล
จัดซื้อเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ ความถี่ S-Band แบบ Dual Polarization ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
27 มีนาคม 2567 64 ครั้ง